గుడి గోపురం..


I was just seeing all my old sketches and realised that i did not show this to u.. :)

How is it?? :)


Comments

Anonymous said…
Super:-)

- manchu
బాగుందండి. గుడి గోపురం.. :) కళా ఖండం.. అన్నమాట. :)
banthi said…
బాగుందండి
kiran said…
@all - thank u so much
@venuram - alantide.. :):)
Valli said…
Hey....Just Wow! dear
Mast undi....
ఇందు said…
its wonderful kiran.....as usual :)
Valli said…
Hey kiran...I have something for you :)

Check this
http://artsycraftsywork.blogspot.com/2011/02/award.html
kiran said…
@indu - thank u..:)
@valii - thanks a ton dear.. :)
Nice sketch, is it Ananthpadmanabha swamy temple view from south pushkarini road end ?
kiran said…
aatreya garu -thanku ..:)
i dnt know the place..I have seen that view some where in the web and did it..
kiran said…
thanks kannan..:)
chaalaa baagundi.. chinnapputi maa oori gudi vaataavaaranam gurtochindi..
kiran said…
chaala thanks dileep garu.. :)
kiran said…
thank uuuuuu satya :)

Popular Posts